Agressie tegen medisch personeel : 1 feit per dag ! – Vlaams Belang wil harde aanpak !

Een tweetal weken geleden geraakte bekend dat ambulanciers zich in toenemende mate onveilig voelen bij de uitoefening van hun taak. Niet zonder reden, zo blijkt uit de nieuwste cijfers die gisteren in de Antwerpse provincieraad werden meegedeeld.

Uit het antwoord van de Antwerpse provinciegouverneur op een vraag van Vlaams Belang-provincieraadslid Dirk De Smedt blijkt dat er zich dit jaar in de provincie Antwerpen minstens reeds 71 gevallen van agressie tegenover medisch personeel (ambulanciers, MUG, spoed,…) voordeden. Het leeuwendeel van de feiten deed zich voor in het arrondissement Antwerpen en meer bepaald in de stad. Met een gemiddelde van bijna één gemeld feit per dag is het probleem in ieder geval nog groter dan tot voor kort werd aangenomen. 

Na de moord op buschauffeur Guido De Moor (2006) werd beslist dat daden van agressie jegens personen in openbare dienst in geen geval nog zonder gevolg zouden blijven. Of die belofte in de praktijk ook wordt nagekomen, kon de gouverneur (nog) niet bevestigen.

In afwachting van de beloofde duidelijkheid ter zake, herhaalt het Vlaams Belang in ieder geval zijn eis dat dergelijke agressie door een beleid van nultolerantie kordaat een halt wordt toegeroepen. Een lakse aanpak geeft immers enkel een signaal van straffeloosheid en werkt de agressie nog verder in de hand. De boodschap moet duidelijk zijn: geweld – in het bijzonder jegens mensen die ten dienste staan van de gemeenschap – is onaanvaardbaar.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...