Actie Vlaanderen is Sinterklaas niet!


Het Vlaams Belang voerde op vrijdag 4 december aan 30 Vlaamse stations, waaronder het station van Berchem, een ludieke actie om te protesteren tegen de massale regularisatie van illegalen in ons land. Het valt dat te verwachten dat vooral Antwerpen een grote toestroom geregulariseerden zal kennen.
 
De Sint deelde chocoladen muntstukken aan de treinreizigers uit. Deze muntstukken symboliseren het belastingsgeld dat de Vlamingen voor de regularisatie van illegalen moeten betalen. Samen met de muntstukken werd een pamflet uitgedeeld waarin de kostprijs van de regularisatie werd bekendgemaakt.
 
In bijlage de nota van Filip Dewinter over de kostprijs voor de Vlaamse belastingbetaler van de regularisatiecampagne.

Philippe Van der Sande
Perswoordvoerder

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...