77% van de bijstandsdossiers bij het OCMW zijn asielzoekers en geregulariseerden. Dat is een stijging t.o.v. vorig jaar van 11%

Vlaams Belang wil dat OCMW niet langer leefloon aan asielzoekers in procedure uitkeert, maar ze enkel kost en inwoon geeft
Gisteren werd op de Antwerpse OCMW-raad de kwartaalmonitor ‘Maarschappelijke Integratie’ okt. –dec. 2011 voorgesteld. Alweer viel de stijging op van het aantal dossiers van asielzoekers en geregulariseerden. 77% van de bijstanddossiers bij het OCMW komen op naam van asielzoekers en geregulariseerden (zie bijlage).  Cijfers over het aantal allochtonen dat leefloon trekt, is bij het OCMW niet beschikbaar.  
Het Vlaams Belang wil dat het Antwerps OCMW niet langer equivalent leefloon uitkeert aan nieuwe asielzoekers in procedure, maar ze enkel nog materiële hulp aanbiedt, kost en inwoon dus.
– In eerste instantie moet dit het OCMW een besparing opleveren (van de 13,7 miljoen euro verlies in 2010 is 10,4 miljoen het gevolg van bijkomende steun aan asielzoekers en geregulariseerden);
– In tweede instantie moet dit de immigratie afremmen. Antwerpen zal dan immers niet meer zo aantrekkelijk zijn voor asielzoekers als ze tijdens de procedure alleen maar kost en inwoon krijgen;
– Ten derde is dit een duidelijk politiek signaal aan de federale regering om een kordater immigratie- en asielbeleid te voeren en de immigratiekraan op zijn minst voor enkele jaren dicht te draaien.
 
Het Vlaams Belang trekt vandaag aan de alarmbel. Aan het huidige instroomritme is het onmogelijk om nog een efficiënt inburgeringsbeleid te voeren. Aan de lopende band worden er inburgeringcursussen en taallessen gegeven. Maar vele asielzoekers kennen na jaren nog niet voldoende Nederlands om tewerkgesteld te kunnen worden. Tienduizenden blijven via het systeem van sociale tewerkstelling en de werkloosheidsvergoedingen ten laste van de overheid met slechts één kans op vier om nadien via de reguliere arbeidsmarkt een job te vinden, op eigen benen te staan en zelf bij te dragen aan onze maatschappij. Maar dat begeleidingstraject duurt gemiddeld 4 à 7 jaar! Antwerpen telt 10.000 vacatures die niet ingevuld geraken omdat er geen personeel kan gevonden worden die het Nederlands voldoende machtig is. We zitten opgescheept met duizenden zogenaamde ingeburgerde medeburgers die 100% ten laste vallen van de belastingsbetaler, maar niet – en allicht nooit – zullen bijdragen aan het sociaal zekerheidssysteem. Daarom ook is een immigratiestop voor Antwerpen zo noodzakelijk.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...