45,5% moslims in Antwerps stedelijk basisonderwijs

Antwerps stedelijk onderwijs islamiseert in angstaanjagend snel tempo
 
 

De reactie van Filip Dewinter op deze evolutie:

“De situatie wordt langzaam maar zeker dramatisch. Op basis van deze cijfers zal naar verwachting volgend schooljaar een meerderheid van de leerlingen van het Antwerpse stedelijk basisonderwijs moslim zijn. Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat het de hoogste tijd wordt voor doortastende maatregelen om de voortschrijdende islamisering van onze stad te stoppen en te voorkomen dat Antwerpen een Marrakesh aan de Schelde wordt. De traditionele partijen moeten dringend ophouden hun kop in het zand te steken voor de islamproblematiek. Het Vlaams Belang eist voor Antwerpen een immigratiestop voor nieuwe vreemdelingen en wil dat de Antwerpse concentratiescholen worden omgevormd tot inburgeringscholen, waarin gefocust wordt op de overdracht van taal en Europese waarden en normen. Moslims die weigeren zich aan te passen aan onze samenleving, moeten worden gestimuleerd om terug te keren naar het land van herkomst”.

 

 Meer info en cijfers in bijlage

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...