43 procent van de gevatte daders in Antwerpen vreemdeling

43 procent van de gevatte daders in Antwerpen vreemdeling. Vreemdelingen fors oververtegenwoordigd in criminaliteitscijfers.Filip Dewinter: Vlaams Belang wil kordater uitwijzingsbeleid en etnische daderprofielen.

Op vraag van Filip Dewinter bezorgde burgemeester Bart De Wever cijfers betreffende de nationaliteit van de verdachten van misdrijven in Antwerpen. Uit de cijfers blijkt dat in 2012 43% van alle gevatte daders in Antwerpen vreemdeling was. Het aandeel vreemdelingen blijft onveranderd tegenover 2011.

Slechts 20% van de Antwerpse bevolking is vreemdeling. Vreemdelingen zijn en blijven dus sterk oververtegenwoordigd in de Antwerpse criminaliteitsstatistieken. Hoeveel van de door “Belgen” gepleegde misdrijven in werkelijkheid gepleegd worden door genaturaliseerde “nieuwe Belgen” weten we niet. Deze cijfers worden niet verstrekt. We kunnen er wel van uitgaan dat slechts een minderheid van de misdrijven in onze stad gepleegd worden door autochtone Vlamingen.

Wanneer we de cijfers opsplitsen per nationaliteit blijkt dat de Marokkanen het meeste verdachten van misdrijven leveren. 7% van de daders van misdrijven in onze stad in 2012 was Marokkaan, terwijl ‘amper’ 2,4% van de Antwerpse bevolking de Marokkaanse nationaliteit heeft. Het aandeel van de Marokkanen in de Antwerpse criminaliteit is dus driemaal zo hoog als het aandeel Marokkanen in de stadsbevolking. Na de Marokkanen volgen de Nederlanders (4%), de Roemenen (3%), de Polen (3%), de Algerijnen (2%). Andere bevolkingsgroepen (nationaliteiten)  leveren samen 24% van de verdachten.

Op vraag van Filip Dewinter worden ook cijfers verstrekt per korpsprioriteit:

• Woninginbraak: 46% daders vreemdeling;
• Gewelddadige diefstal: 43% vreemdeling;
• Diefstal met geweld: 47% vreemdeling;
• Handtasroof: 61% vreemdeling;
• Gewapende diefstal: 25% vreemdeling;
• Diefstal uit auto: 58% vreemdeling;
• Drugsmisdrijven: 39% vreemdeling

Bijna een kwart van de handtasroven wordt gepleegd door personen afkomstig uit Servië-Montenegro. Algerijnen blijken zich dan weer verantwoordelijk te zijn voor een groot aandeel van de auto-inbraken (16%).

Filip Dewinter reageert: “Vreemdelingen maken 1/5 van de bevolking van onze stad uit. Toch is deze bevolkingsgroep goed voor maar liefst 43% van de misdrijven die in onze stad worden gepleegd. Het toont aan dat het lakse immigratiebeleid voor een forse toename van de misdaad zorgt. Ook is  duidelijk dat veel vreemdelingen misbruik maken van onze gastvrijheid om in onze stad misdrijven te plegen. Dit is onaanvaardbaar. Het Vlaams Belang wil dat vreemdelingen die in ons land misdrijven plegen sneller uitgewezen worden.

Het Vlaams Belang vraagt burgemeester Bart De Wever tevens om zijn kop niet politiek-correct in het zand te steken, maar deze daderprofielen te gebruiken om zijn veiligheidsbeleid op te baseren. Wanneer een bepaalde bevolkingsgroep verantwoordelijk is voor een bepaald misdrijftype, moet het veiligheidsbeleid daar ook rekening mee houden en niet aarzelen om die betreffende bevolkingsgroep extra in de gaten te houden.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...