22.386 personen op wachtlijsten Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen, waarvan 46% vreemdeling (niet-Belg)

Steeds meer Antwerpse sociale woningen toegewezen aan vreemdelingen. In 2011 43% Antwerpse sociale woningen naar vreemdelingen. 
 
Vlaams Belang stelt reddingsplan sociale woonwijken voor, o.m: vreemdelingen moeten zeven van acht voorbije jaren legaal in het land verbleven hebben en drie jaar gewerkt hebben vooraleer zij een sociale woning kunnen huren
 
 
Het Vlaams Belang pakte vandaag tijdens een persconferentie uit met nieuwe cijfers betreffende de wachtlijsten en de toewijzingen in de sociale huisvesting, ook betreffende het aandeel vreemdelingen hierin. Uit een antwoord van minister van Wonen Freya Van den Bossche op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter  (zie bijlage) blijkt dat in 2011 23,5% van de Vlaamse sociale woningen toegewezen werden aan vreemdelingen (niet-Belgen). Van de totale wachtlijst in de Vlaamse sociale huisvesting (91.926 personen) is 26,8% vreemdeling.
 
In Antwerpen ligt het aandeel vreemdelingen in de toewijzingen en de wachtlijsten een pak hoger dan gemiddeld in Vlaanderen. In 2009 werd 33% van de Antwerpse sociale woningen toegewezen aan vreemdelingen. In 2010 was het aandeel al toegenomen tot 41% en volgens de recent verkregen cijfers werd in 2011 43% van de Antwerpse sociale woningen toegewezen aan vreemdelingen. Het aantal toewijzingen aan vreemdelingen is in absolute cijfers gestegen van 652 (2009) en 860 (2010) tot 944 (2011).
 
De Antwerpse huisvestingsmaatschappij ABC spande in 2011 de kroon met 57% toewijzingen aan vreemdelingen (4% EU en 53% niet-EU) . Woonhaven wees in 2011 45% van haar sociale woningen toe aan vreemdelingen (6% EU en 39% niet-EU) en De Ideale Woning wijst 29% van haar woningen toe aan vreemdelingen (3% EU en 26 niet-EU).
 
In Antwerpen stonden in 2011 22.386 personen op de wachtlijst voor een sociale woning. Bij De Ideale Woning staan 7.832 personen op de wachtlijst, bij Woonhaven 12.151 en bij ABC 2.403. Ook in de toekomst is een grote instroom van vreemdelingen in de Antwerpse sociale huisvesting gegarandeerd. Vreemdelingen maken immers 46 % uit van de totale wachtlijst (althans van het aantal wachtenden waarvan de nationaliteit gekend is).
 
De volgende legislatuur wordt cruciaal voor de toekomst van sociale woonwijken als Luchtbal,  Rozemaai en Europark, waarvan het patrimonium voor een groot deel bestaat uit sociale woningen. Nu reeds merkt men hoe deze wijken in toenemende mate geconfronteerd worden met misdaad en onveiligheid, een permanente instroom van alsmaar meer arme buitenlanders die het draagvlak van deze wijken ruimschoots overschrijdt en een uittocht van werkende Vlamingen. Wanneer we deze evolutie op zijn beloop laten zullen deze wijken verder evolueren naar onleefbare situaties die men nu meemaakt in de Franse banlieues:  
 
Het Vlaams Belang stelt daarom een reddingsplan voor de Antwerpse sociale huisvesting voor dat de Antwerpse sociale woonwijken opnieuw leefbaar moet maken. Het vijfpuntenplan bevat 5 concrete maatregelen: .1.  Vreemdelingen kunnen slechts aanspraak maken op een sociale woning na zeven van de acht voorbije jaren legaal in het land verbleven te hebben en  na eerst drie jaar een inkomen uit arbeid hebben verkregen. 2. Wanneer in een sociale woonblok het aandeel vreemdelingen de drempel van 15% bereikt heeft, worden er in die woonblok geen bijkomende woningen meer verhuurd aan vreemdelingen. 3. Er moet werk gemaakt worden van meer toezicht in en rond de sociale wooncomplexen door politie en personeel van de huisvestingsmaatschappijen. Huurders die de leefbaarheid aantasten moeten lik op stuk krijgen via consequente toepassing van administratieve boetes of uitzetting. 3. Per huisvestingsblok wordt een conciërge aangesteld die contacten onderhoudt met de huurders. 4. Ondernemingen en middenstanders die in deze woonwijken investeren moeten een premie en fiscale voordelen krijgen.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...